Wodociągi

Wodociągi i kanalizacja

Inwestycje Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarowie

Inwestycje rzeczowe wytworzone przez spółkę we własnym zakresie w ramach usług publicznych związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków zreealizowane w latach:

2006-2012

nazwa zadania charakterystyka wartość inwestycji
(w zł)
okres realizacji
Sieć wodociągowa
Bożanów - Osiedle Piastów
PCV;ø220; dł. 2200m 210 736,23 2006-
2011
Kanalizacja ul. Cicha
kanalizacja awaryjna
PCV;ø 150; dł.55m 8 250,84 2009
Kanalizacja Żarów ul. Dworcowa PCV; ø200, dł. 85m 16 003,29 2009
Studnia Głębinowa 2b w Wierzbnej   148 909,76 2009
Sieć wodociągowa DN 90 - Rurociąg Kalno PE ø90; dł.220m 18 046,69 2009
Sieć wodociągowa z rury PE dn 90
Wierzbna; ul. Ogrodowa
PCV; ø90; dł. 69,28m 6 826,59 2010
Rurociąg dn 90
od ul. Myśliwskiej w Mrowinach
PE ø90; dł. 60m 8 679,04 2011
Studnia PG-3B Wierzbna   170 341,94 2011
Sieć wodociągowa PN 90 w Mikoszowej PCV; ø 90, dł.60M 9 918,72 2011
Sieć wodociągowa:
Jodłowa, Bukowa Wierzbowa w Żarowie
PCVø 110; dł. 849,45m;
ø90; dł. 30m
100 343,13 2011-
2012
Sieć wodociągowa DN 90 Mikoszowa I etap PCV;ø 90; dł. 209,05m 17 744,05 2012
Sieć wodociągowa DN 90 Wierzbna ul. Krótka PCV;ø 90; dł. 90m 8 452,65 2012
Sieć wodociągowa DN 110 W Wierzbnej ul. Stawowa PCV; ø 110; dł. 150m 12 043,59 2012
Sieć wodociągowa DN 90 Mikoszowa II etap PCV;ø 90; dł. 60m 3 646,26 2012
Sieć wodociągowa DN 160 W UL H. Pobożnego PCV;ø 160; dł. 130m 4 200,69 2012
Sieć wodociągowa DN 110 Mrowiny; ul. Szkolna PCV;ø 110; dł. 280m 26 617,57 2012
Sieć wodociągowa Imbramowice - Kruków PCV; ø 160; dł.1800m 109 647,78 2012
Modernizacja studni głębinowych
PG 2Z; PG3Z; IVZ; VIIB
  55 392,00 2012

2013

nazwa zadania charakterystyka wartość inwestycji
(w zł)
okres realizacji
Obejście cmentarza, Wierzbna PE ø110; dł. 125m 33 258,76 2013
Sieć kanalizacyjna teren DZCH   7063,03  2013
Sieć wodociągowa 90 Wierzbna ul. Lipowa 90 16639,81 2013
Sieć wodociągowa w ul. Kolejowej Mrowiny   32812,43 2013
Sieć wodociągowa Imbramowice dn 90 17687,61 2013
Przepust wodociagowy pod Tarnawką w Bukowie   11671,07  2013

2014

nazwa zadania charakterystyka wartość inwestycji
(w zł)
okres realizacji
Filtry żwirowe otwarte grawitacyjne   17519,52 2014
Studzienka wodomierzowa ul. Pankowicka w Wierzbnej   9602,9 2014
Modernizacja sieci wodociągowej nr inw. 76   31380,59
24984,40
2014
Sieć wodociagowa w Imbramowicach nr inw 35   9761,32 2014
Sieć wodociągowa w ul. H. Brodatego w Żarowie pn 110 12075,53
23315,07
2014
Sieć wodociągowa w ul Szkolnej w Łażanach pn 90 6894,84
8613,64
2014
Sieć wodociągowa Imbramowice pgr   4424,63 2014
Modernizacja studni pg 3b nr in. 01/12/2011   18194,20 2014
Sieć wodociągowa ul. Polna w Łażanach   8564,11 2014
Sieć wodociągowa w Wierzbnej  pehd fi 110 61118,75 2014

2015

nazwa zadania charakterystyka wartość inwestycji
(w zł)
okres realizacji
Sieć wodociągowa Łażany ul. Szkolna pehd fi 90 33235,98 2015
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Brzozowej   232977,44 2015
Sieć kanalizacyjna teren dzch   13991,04 2015
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żarowie ul. Wierzbowa, Bukowa, Jodłowa   414190,28 2015
Sieć wodociągowa ul. Stawowa, Wierzbna Pehd fi 110 48703,13 2015
Modernizacja kanlizacji ul Wojska Polskiego w Żarowie   21543,69 2015
Sieć wodociągowa Żarów Myjnia Kryształ   12515,35 2015
Sieć wodociągowa w Żarowie pe hd fi 110 23994,49 2015
Modernizacja przewody kanalizacyjne ul. Ogrodowa w Żarowie   6106,54 2015
Sieć wodociągowa Imbramowice pgr   24166,58 2015
Sieć wodociągowa od studni nr 4z przesyłowa   32978,75 2015
Sieć wodociągowa ul. Młyńska w Wierzbnej pe 110 12666,62 2015
Modernizacja przepompowni ścieków ul Wyspiańskiego w Żarowie   114571,53 2015
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Henryka Brodatego w Żarowie   25120,34 2015
Sieć wodociągowa w Mikoszowej pehd 110 7308,12 2015
Wodomierze z odczytem radiowym rejon 03   39893,71 2015

Plan na rok 2016

nazwa planowanego zadania charakterystyka planowana wartość inwestycji
(w zł)
okres realizacji
Budowa sici kanalizacji sanitarnej i wodociagowej ul. Parkowa w Żarowie   106000  
Ulepszenie suw kalno lata 2016-2017   106000  
Budowa studni w wierzbnej   200000  
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Mmrowinach   300000  
Kanał ulgi ul. Słowiańska projekt   50000  
Projekt sieci magistralnej Kalno - ul Słowiańska w Żarowie   20000  
Projekt przebudowy sieci pod torami ul. Dworcowa w Żarowie   12000  
Budowa sieci wodociągowej ul. Szkolna w Mrowinach   220000  

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisne są w Polityce Prywatności.

Dyrektywa UE – obowiązek informacyjny