Wodociągi

Wodociągi i kanalizacja

Poprawa gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Żarowie

Zadanie

oczyszczalnia01

oczyszczalnia02

Opis

W ramach projektu modernizacyjnego oczyszczalni zrealizowano cztery zadania:

  1. Zmodernizowano oczyszczanie wstępne ścieków;
  2. Wybudowano magazyn i suszarnię osadu odwodnionego wraz z siecią technologiczną;
  3. Zakupiono i zainstalowano urządzenia do odwadniania komunalnych osadów ściekowych;
  4. Wybudowano instalację rurociągową z pompowni głównej do komory rozprężnej
  5. Wartość netto inwestycji - ok. 2,7 mln zł
  6. Inwestycję wykonano przy pomocy środków pomocowych UE

 

Lokalizacja

emapa172 

Fotogaleria

Kronika filmowa

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisne są w Polityce Prywatności.

Dyrektywa UE – obowiązek informacyjny