Stowarzyszenia

stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłośników Łażan „Przyjazna Wieś”

przyjaznawies

Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Miłośników Łażan „Przyjazna Wieś”
Strona internetowa: www.przyjaznawies.pl
Adres do korespondencji: ul. Strzegomska 45, Łażany, 58-130 Żarów
Numer w rejestrze ewidencji| KRS:   0000385566
Data rejestracji: 1.06.2011r.
REGON:  
NIP: 884-27-37-604
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Faruń Mieczysław
Funkcja: Prezes
Telefon kontaktowy: 501-116-233
Statut prawny organizacji: stowarzyszenie
Status organizacji pożytku publicznego:  
Podstawowy zakres działalności:
  • aktywizowanie, integrowanie i mobilizowanie środowiska lokalnego;
  • promowanie wsi Łażany, jej mieszkańców oraz organizacji, klubów i zespołów działających na jej terenie;
  • popularyzacja wiedzy o Łażanach, regionie i Polsce;
  • upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy i osiągnięć artystycznych, kulturalnych, sportowych klubów, zespołów organizacji działających na terenie wsi Łażany;
  • opieka nad zabytkami Łażan (gotycki kościół z XII w.) i okolicy;
  • propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska;
  • zmodernizowanie zabytkowego parku jako centrum sportowo-rekreacyjno-edukacyjnego wsi Łażany;
  • podejmowanie inicjatyw społeczno-gospodarczych w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego;
  • współpraca z placówkami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi działającymi na terenie kraju i za granicą;

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisne są w Polityce Prywatności.

Dyrektywa UE – obowiązek informacyjny