Budynki Komunalne

budynki i lokale komunalne

Żarów: Szkoła Podstawowa, budynek ul. 1 Maja 2 – klasy III – VI

Zadanie

Zarow SP 1-Maja

Opis

 

Rok Zakres prac Kwota

2011

Remont dachu z wymianą rynien i rur spustowych 124.403,11
Remont pokoju pielęgniarki 2.362,30
Remont sali lekcyjnej nr 9 z wymianą oświetlenia i instalacji elektrycznej 6.130,48
Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej 19.019,41
Malowanie sali gimnastycznej oraz zaplecza 8.690,69
Montaż okien i drzwi w sali gimnastycznej 16.230,28
Montaż siatek ochronnych na oknach w sali gimnastycznej 1.476,00
Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą przesuwną w celu zabezpieczenia placu apelowego 3.500,00
Wykonanie nowej podłogi z PCV w sali gimnastycznej 34.500,00
Zabezpieczenie uszkodzonej elewacji zewnętrznej przed zalewaniem pomieszczeń szkolnych 1.523,16
Likwidacja osuwiska ziemi przed wejściem do budynku 854,59
Remont sali lekcyjnej nr 2 i nr 3 z remontem podłogi (rodzice) 4.104,46
Remont sali nr 6 z wymianą oświetlenia i instalacji elektrycznej 3.526,18
Remont holu ( duży i mały) z montażem kamienia ozdobnego

i gablot

3.619,93
Remont pomieszczenia Centrum Informacji Multimedialnej 783,58
Odnowienie miasteczka ruchu drogowego oraz pomalowanie budynku transformatora 883,99

2012

Wymiana okna w piwnicy 320,00
Wymiana zaworu w palniku Giersch w kotle gazowym nr 1 3.702,30
Wymiana drzwi łączących salę gimnastyczną z zapleczem 2.583,00
Montaż tablicy informacyjnej z regulaminem boiska szkolnego 430,50
Remont sali nr 8 z wymianą oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz podłogi 6.946,60
Remont sali komputerowej 1.000,00
Malowanie okien zewnętrznych w budynku 696,80
Wymiana zaworu w kotle gazowym nr 2 3.899,10
Malowanie toalety dziewcząt, chłopców oraz nauczycieli, malowanie portierni, wymiana desek na ławkach na boisku szkolnym, montaż wieszaków w klasach, odnowienie miasteczka ruchu drogowego itp. 2.283,96
Remont sali nr 22 1.179,35
Malowanie sali nr 21 oraz jednego ciągu komunikacyjnego (sponsor)  

2013

Remont pokoju księgowości 1.534,97
Remont sali nr 7 i nr 10 (pracownicy interwencyjni) 1.322,58
Remont sali nr 11 1.741,00

Lokalizacja

Fotogaleria

Kronika filmowa

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisne są w Polityce Prywatności.

Dyrektywa UE – obowiązek informacyjny