Rewitalizacja

Rewitalizacja miasta

Żarów, ul. Armii Krajowej 49: Remont elewacji budynku

Zadanie


elewacja Zarow AK-49

Opis

  • Wartość prac: 39.336,81 zł.
  • Realizacja zadania: 2013 r.
  • Lider projektu: Gmina Żarów
  • Partner projektu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 49

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Żarowa

Zadanie (jako część projektu) nr WND-RPDS.09.02.00-02-015/12 „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarowa” realizowane jest w ramach Priorytetu 9 „Miasta” Działanie 9.2. „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wydatki ponoszą właściciele nieruchomości, a około 68 % kosztów kwalifikowanych zostanie zrefundowane przez Urząd Marszałkowski ze środków UE.

RPO

Lokalizacja

Fotogaleria

Kronika filmowa

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisne są w Polityce Prywatności.

Dyrektywa UE – obowiązek informacyjny