Rewitalizacja

Rewitalizacja miasta

Żarów, ul. Kwiatowa 1: Ocieplenie ścian zewnętrznych

Zadanie


elewacja Zarow Kwiatowa-1 0

elewacja Zarow Kwiatowa-1 02

Opis

  • Wartość prac: 129.911,50 zł.
  • Realizacja zadania: 2013 r.
  • Lider projektu: Gmina Żarów
  • Partner projektu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kwiatowej 1

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Żarowa

Zadanie (jako część projektu) nr WND-RPDS.09.02.00-02-015/12 „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarowa” realizowane jest w ramach Priorytetu 9 „Miasta” Działanie 9.2. „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wydatki ponoszą właściciele nieruchomości, a około 68 % kosztów kwalifikowanych zostanie zrefundowane przez Urząd Marszałkowski ze środków UE.

RPO

Lokalizacja

Fotogaleria

Kronika filmowa

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisne są w Polityce Prywatności.

Dyrektywa UE – obowiązek informacyjny