Świetlice wiejskie

Świetlice wiejskie

Kalno: Modernizacja świetlicy wiejskiej

Zadanie

swietlica Kalno

Opis

Doposażenie świetlicy wiejskiej

 • Żródło finansowania: Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów: Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Łażany i Kalno – zakup krzeseł i stołów
 • Wartość projektu: 16.639,44
 • Okres realizacji: 2011 r.
 • Kalno – Koszt: 8.319,72
 • Dofinansowanie: 4.620,00

Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie

 • Źródło finansowania: Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów: Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie
 • Wartość projektu: 62.204,41
 • Dofinansowanie: 25.000,00
 • Okres realizacji: 2014 r.

logo LGD

Remont świetlicy wiejskiej

 • Żródło finansowania: Fundusz Sołecki - rok 2011
 • Wartość projektu: 9.468,00

Wykonanie przybudówki świetlicy

 • Żródło finansowania: Fundusz Sołecki - rok 2012
 • Wartość projektu: 11.268,00

Lokalizacja

Fotogaleria

Kronika filmowa

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisne są w Polityce Prywatności.

Dyrektywa UE – obowiązek informacyjny